Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/rifrsoci/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/rifrsoci/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/rifrsoci/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30
جمع بندی جلسه هم اندیشی

انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

جمع بندی جلسه هم اندیشی

در تاریخ ششم اسفند 1393 به همت انجمن اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و انجمن جنگلبانی ایران در محل مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور بیش از یکصد نفر از اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان جلسه هم اندیشی در خصوص مصوبه دی ماه 1392 دولت در مورد «برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگلهای ایران» تشکیل شد. در این همایش ابتدا دو تن از کارشناسان  سازمان جنگلها و مراتع کشور پیرامون روند تصویب مصوبه و وضعیت طرحهای جنگلداری در جنگلهای شمال کشور سخنرانی کرده و سپس میزگردی با حضور اساتید، محققان و کارشناسان بخش اجرا تشکیل شد وپس از استماع سخنان حاضرین در گردهمایی به بحث و بررسی مصوبه پرداختند که جمع بندی این نظرات به شرح زیر است:

1- همه صاحبنظران عقیده دارند که مدیریت در جنگل‌ها امری است ضروری و تحت هر شرایطی باید تمام عرصه های جنگلی تحت مدیریت قرار گیرند و جنگل‌هایی که تا کنون طرحهای جنگلداری در آنها اجرا نشده و تقریبا رها شده هستند تحت پوشش طرحهای جامع مدیریتی قرار گیرند و هیچ طرح جنگلداری فعالی به بهانه استراحت یا تنفس جنگل نباید متوقف شود.

2- مصوبه مورخ 27 دی سال 1392 در مورد «برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگلهای ایران» شامل 10 ماده است که 9 ماده آن مورد توافق همه کارشناسان و صاحبنظران جنگل است و وزارت نفت، صنایع و معادن، نیرو و سازمانهای محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی مکلف به همکاری با سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری هستند و هر کدام به نحو مقتضی در حل مشکلات باید همکاری نمایند. در مورد ماده شش این مصوبه ابهاماتی مطرح است که باید مرتفع گردد.

3- ابهامات ماده شش مصوبه شامل موارد زیر است که باید پاسخ‌های منطقی برای آنها داشت و مورد توجه قرار گیرند:

الف- در ماده شش مصوبه ذکر شده که بهره برداری از جنگل‌ها صرفا از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده،ریشه کن، آفت زده) و عملیات پرورشی تامین گردد. متخصصان اعتقاد دارند که درختان آسیب دیده هم جزیی از اکوسیستم‌های جنگل هستند و برای حفظ اکوسیستم و تداوم چرخه های حیاتی در آن باید قسمتی از این درختان در جنگل باقی مانده و برداشت نشوند. همچنین عملیات پرورشی که بهره برداری باید در این چهار چوب انجام شود تعریف نشده و مبهم است و می‌تواند به شکلهای مختلف تفسیر شود. در حال حاضرعملیات پرورشی فقط در توده‌های جوان و جنگلکاری‌ها انجام می‌شود.

ب- با اجرای ماده شش مصوبه عملا بهره برداری در طرحهای جنگلداری به شکل کنونی متوقف خواهد شد و مشخص نیست که با حذف بهره برداری تعهدات مجریان طرح‌ها بخصوص برنامه حفاظت با چه بودجه ای انجام خواهد شد؟ نگرانی همه صاحبنظران این است که با حذف درآمد ناشی از برداشت چوب و عدم جایگزینی مناسب برنامه حفاظت از جنگلها دچار مشکل شده و تخریب جنگل تشدید شود.

ج- این نگرانی هم برای برخی از کارشناسان وجود دارد که با توجه به متن نگارش شده در این ماده بسیاری از درختان سالم  عمدا به ناسالم تبدیل شده و مورد هجوم قرار گیرند.
4- ماده 10 این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به اجرای این مصوبه و ارائه گزارش سالانه به هیات وزیران کرده است. سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی،  افکار عمومی و متخصصان عرصه جنگل را در جریان اقدامات صورت گرفته پس از گذشت بیش از 14 ماه از تصویب این مصوبه قرار دهد و پیشرفت اقدامات صورت گرفته را گزارش نماید.

5- پایش جنگل‌ها که در این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته باید به سرعت عملیاتی شود و در تمام زمینه ها اعم از سطح جنگلها، وضعیت کمی و کیفی جنگلها، خاک جنگل و ...اطلاعات و آمار لازم تهیه و بانک اطلاعات مربوطه تهیه شود. متاسفانه آمار و اطلاعات موجود بسیار پراکنده و متفاوت است و عدم موفقیت در برنامه ریزیها به دلیل کمبود اطلاعات صحیح و متقن می‌باشد.

6- بسیاری از استراتژیهای قبلی مرتبط با جنگل از قبیل واردات چوب برای صنایع به منظور کاهش فشار بر جنگلها، خروج دام از جنگل، مشارکت مردم محلی در اداره جنگل، باید جدی تلقی شوند و در برنامه ملی جنگل که در ماده 4 مصوبه هیات دولت، سازمان جنگلها موظف به تهیه آن است مد نظر قرار گیرند.

7-    بسیاری از مشکلات ناشی از وضعیت نامطلوب منابع طبیعی مشکلات مدیریتی است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی، وجود تشکیلات قوی و منسجم با اختیارات کافی از ضروریاتی است که مورد توافق همه کارشناسان و متخصصان است و پیشنهاد تشکیل وزارت منابع طبیعی راه حل برون رفت از وضعیت موجود می‌باشد.

 

هادي کيادليري                                                                  احمد رحماني
              رئيس انجمن علمي جنگلباني ايران            رئيس انجمن اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour