انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

اعضای هیات مدیره انجمن

 احمد رحمانی

آقای دکتر احمد رحمانی - رییس هیات مدیره

تحصیلات: دکترای حاصلخیزی خاک

رتبه علمی: دانشیار پژوهشی

عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل

 

  
 
 matin

      آقای دکتر محمد متین زاده-نایب رئیس

     تحصیلات: دکترای منابع طبیعی-جنگلداری

      رتبه علمی:دانشیار پژوهشی

       عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل

      رییس بخش تحقیقات زیست فنآوری

  
    عكس پرسنلي

 

 

         خانم دکتر سکینه لطفی نسب اصل- خزانه دار و مسئول وب سایت و اطلاع رسانی 

         تحصیلات: دکترای علوم محیط زیست

          رتبه علمی: استادیار پژوهشی

           عضو هیات علمی بخش تحقيقات بیابان

 

  

 4444

  آقای مهندس مصطفی خوشنویس- عضو

   تحصیلات: فوق لیسانس منابع طبیعی- جنگلداری

  رتبه علمی: مربی پژوهشی

  عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل

 

زندی

      آقای دکتر احسان زندی-  دبیر 

     تحصیلات: دکتري تخصصي-مهندسي منابع طبيعي (علوم مرتع) 

      رتبه علمی: استادیار پژوهشی

     عضو هیات علمی بخش تحقیقات مرتع

7b447693 4b6c 4714 a554 0cbb6c74bdd2

   آقای مهندس رضا صفوی- بازرس

  تحصیلات: فوق لبسانس سیستماتیک گیاهی

   رتبه علمی: استادیار پژوهشی

   عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهشناسی


 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour